Ceny a finanční hotovosti pro sezónu 2017-Presie und Preisgelder für die Saisson 2017

Vážení přátelé, Automotosport Osek z.s pořadatel Krušnohorského poháru vypsal finanční prémie na sezónu 2017 v celkové výši minimálně 60000Kč (2200Euro) .

O proti loňské sezoně budeme finančně odměňovat vítězné jezdce ve své třidě na konci sezóny 2017. V každé skupině bude na konci sezóny hodnoceno prvních pět míst. Podmínka je ,aby jezdec odjel minimálně sedm závodů. Vítězný jezdec ve všech vypsaných skupinách obdrží hotovost ve výši 4000Kč (150Euro). Druhý až pátý věcnou cenu od našich partnerů.
V absolutním pořadí obdrží první tři jezdci poukaz na bezplatné startovné na celou sezónu 2018.
V poháru teamů bude vyhlášeno prvních pět teamů, které budou odměněny věcnými ceny.
Poháry pro každého jezdce který se umístí v sezóně jsou samozřejmostí.
Na každém závodě první tři jezdci budou odměněny poháry medailemi a věcnými ceny dle přání partnerů Krušnohorského poháru.Hallo liebe Bergrennfreunde, der Automotosport Osek z.s. als Veranstallter des Krušnohor Cups hat gerade alle Preise und Presigelder für die Saisson 2017 zusammengestellt. Diese werden in einer minimalen Höhe vo 60.000Kč (2300€)sein. Es wird jetzt neu sein, dass auch die Sieger der einzelnen Klassen genannt werden. Die Bedingung dazu ist, mindestens bei 7 Rennen mitgefahren zu sein, Die Sieger aus allen ausgeschriebenen Klassen bekommen jeweils 4000Kč (154€),der 2 bis 5 Platz werden mit Geschencken von unseren Sponsoren belohnt. In der Gesammtbewertung wird um einen Gutschein für das Startgeld für die ganze Saisson 2018 gefahren, diesen bekommen die ersten 3 Plätze Im Teampokal werden die besten 5 Teams genannt und mit Preisen belohnt.