Projet Krušnohorského poháru za finanční podpory Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Euroregionu Krušnohoří, programu SN-CZ

Projet Krušnohorského poháru za finanční podpory Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj, Euroregionu Krušnohoří, programu SN-CZ Smyslem projektu je přitáhnout mladé i nezkušené řidiče k soutěžení na uzavřených tratích a ne na otevřených silnicích, dopravní osvěta a v neposlední řadě i kulturní setkání občanů obou států u společného soutěžení a doprovodných programů jak na uzemí ČR tak Německa.. Samozřejmě zároveň s tímto projektem předpokládáme větší propagací tohoto motosportu i větší zájem divácké veřejnosti a zvýšení turistiky. Projekt tak oslovuje cílovou skupinu všech obyvatel bez rozdílů věku, pohlaví a rasy.