Zvláštní ustanovení závodu na Autodromu Sosnová

Program podniku-23.3 2018-

14.00 hod-otevření depa závodních strojů

15.30 hod- administrativní a technická přejímka
16.30hod-volné jízdy

24.3. 2018-

6.15 hod- administrativní a technická přejímka (pouze jezdci, kteří včas oznámí příjezd až v den konání)
7.50 hod- ukončení přejímek
8.15 hod-rozprava s jezdci v depu
Dopolední závod
8.30 hod- zaváděcí kolo
9.15 hod- měřený trénink
10.30 hod- první měřená ostrá jízda
11.30 hod- druhá ostrá měřená jízda
12.30 hod- Třetí ostrá měřená jízda
13.20 hod- ukončení dopoledního závodu
Odpolední závod
13.30 hod- měřený trénink
14.30 hod-první ostrá měřená jízda
15.30 hod-druhá ostrá měřená jízda
16:45 hod- dekorování vítězů obou závodů.

Časy se mohou měnit dle závodu.

Pořádáním závodu je pověřen Automotosport Osek z.s
Organizační výbor,sekretariáty,činovníci
1.Činovníci –
Ředitel závodu – Krejčí Vladimír

Předseda Automotosportu Osek z.s-Ludvík Andrle
Technický komisaři- Andrle Ludvík, Měkuta Luděk
Administratívní pracovník- Zora Klímová
Bezpečnostní komisař tratě – Michal Strach
Startér -Měkuta Filip

Pořadatel depa-Jan Vávra, Sabina Zavřelová
pořadatelé- Automotosport Osek
Rescue team Liberec,
Lékař nemocnice Ústí nad Labem
Sanita
Odtahová služba- Auto Stumi-Petr Štumr
německý mluvčí -Liza Schape, Vojta Kuchař

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli ,která je umístěna v prostoru servisního parkoviště závodu.

Všeobecná ustanovení

Úvod
Závod je pořádán v souladu s propozicemi Krušnohorského poháru
Podnik je započítáván do následujících seriálu : Krušnohorský pohár
Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci ,případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů.

Trať
Závody se konají na trati Autodromu Sosnová
Délka tratě cca 1800 m – jedno a půl  kola
Povrch : jednotný asfalt
Minimální šíře : 4,5 m
Ředitelství závodu je u občerstvení v depu
Stanoviště sanity s lékařem je v prostoru depa u startu.
Servisní parkoviště je umístěno v depu na autodromu Sosnová

Přijaté vozy
Závod je vypsán v souladu s Ročenkou 2017 pro vozy kategorie N,E1,H,E2, Škoda cup

Přihlášky
Registrace na www.automotosportosek.cz nebo v místě konaní do 7.20 hodin, nebo sms brána tel-601317724, osobním voláním tel-601317724
Elektronické přihlášky budou ukončeny 22.března 2018 ve 23.00hod .

Vklad
Platba startovného musí být připsán na účet Automotosportu Osek nejpozději do 22. března 2018 do 23.00hod.
Platba- 2100Kč-
Číslo účtu-2401016205/2010
Variabilní symbol-uveďte vaše startovní číslo(sekce Startovní čísla)
Německý jezdci platba v místě konání-80euro
V případě nových jezdců vyberte startovní číslo dle tabulky tříd.
Startovné je nevratné, ale v případě nepřijetí na závod a včasné omluvy převedeme toto startovné do dalšího závodu v Bílině.

Pojištění-
na celou, sezonu 500Kč (20 Euro) nebo pouze na jeden závod 150Kč (6Euro). Platba pojištění bude u podpisu administrativní karty.

Administrativní přejímka
Administrativní a technická přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru ředitelství závodu v depu.

Technická přejímka
Technická přejímka se koná dle časového harmonogramu . Stanoviště bude u administrativní přejímky.

Volné jízdy- Jezdec může nastoupit do volné jízdy až po přejímce do závodu. V případě poruchy vozu se startovné nevrací.
Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve skupinách, třídách a absolutní klasifikaci budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v prostorách ředitelství závodů.
Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.

Startovní čísla- Jezdec je povinen mít na voze pouze startovní číslo které mu bylo přiděleno. Ostatní čísla musí být zakrytá.

Najíždění na trať-Jezdec je povinen dodržovat jízdy podle startovních čísel a rozpisu svozů. V případě nedodržení pořadatel udělí 5s penilizaci.

Ceny, poháry, předání cen
Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů a cen je prostor před občerstvením.
Jezdci na prvních třech místech ve všech vypsaných třídách obdrží pohár a dále věcné ceny dle přání partnerů závodů.

Krejčí Vladimír-ředitel Krušnohorského poháru